|| Production Control System ||

उत्पादन नियन्त्रण प्रणाली

 

कृषि उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरणलाई एकै ठाउँबाट हल गर्नको लागि बर्दिबास नगरपालिकाका सम्पूर्ण कृषि समुदायका कृषक बर्गलाई उठान गर्नको लागि यस उत्पादन नियन्त्रण प्रणाली निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिएको छ | 

किसान वर्गलाई आवस्यक कृषि सम्बन्धि जानकारी, कृषि मेसिन तथा औजारको व्यवस्था, बिउ तथा बेर्ना, मल इत्यादीको सहज रुपमा पुर्याउन यस सिस्टमले काम गर्दछ |